Tầm nhìn

Sau quá trình chuyển đổi để bắt kịp với xu hướng thời đại, SULECO mang một tư duy mới, tầm nhìn mới; trở thành công ty đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực hàng đầu Việt Nam

cropped-suleco_banner01-1.png

SULECO hoạt động với tiêu chí “3 tốt” – công ty đào tạo tốt, công ty phái cử tốt, và công ty tuyển dụng tốt. SULECO luôn phấn đấu và hoàn thiện chất lượng đào tạo học viên. Các học viên được SULECO được giáo dục từ ngôn ngữ, đến văn hóa, tác phong làm việc của người Nhật Bản. Điều này giúp các học viên làm việc tốt hơn khi sang Nhật. Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi của học viên SULECO, công ty luôn tìm kiếm những nghiệp đoàn và công ty tuyển dụng uy tín, có kinh nghiệm làm việc với lao động nước ngoài và luôn tuân thủ các chính sách, đãi ngộ, và bảo hiểm cho người lao động theo luật pháp quốc tế. SULECO tin tưởng những tiêu chí trên là kim chỉ nam cho các hoạt động và phát triển của công ty.