Cột Mốc của SULECO

1981 Thành lập với tên “Phòng Hợp tác lao động nước ngoài” thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội Tp, HCM

1990 Phái cử 14.000 kỹ thuật viên sang Đông Âu

1991 Chuyển đổi tên Công ty Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia SULECO

1994 Là một trong những công ty Việt Nam đầu tiên có chức năng phái cử theo chương trình hợp tác với Nhật Bản

1995 Phái cử thực tập sinh sang Hàn Quốc

1999 Phái cử thực tập sinh sang Đài Loan

2009 Là công ty Việt Nam đầu tiên gửi thợ hàn bằng 6G sang Châu Âu

2010 Nhận Huận chương Lao động hạng III

2013 Hạng 1 do hiệp hội Xuất khẩu Lao động Việt NAm ( VAMAS) xếp hạng

2015 trở thành công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động & Chuyên Gia