Báo Lao Động: Công ty xuất khẩu lao động đầu tiên cổ phần hóa

Tin phát đi từ Cty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia (tên tiếng Anh: SULECO Vietnam JSC) ngày 30.6 cho biết doanh nghiệp này chính thức trở thành công ty cổ phần, với việc vừa tiến hành xong đại hội cổ đông.

Đây là Cty xuất khẩu lao động đầu tiên trong cả nước thực hiện cổ phần hóa, với tổng vốn điều lệ 92 tỉ đồng (tương ứng 9,2 triệu cổ phần), trong đó nhà nước nắm 25% vốn điều lệ; cán bộ công nhân viên 0,55%; nhà đầu tư chiến lược nắm 36% và 38,45% còn lại thuộc về các cổ đông khác.

Dai hoi dong co dong thanh lap suleco vote(1)

Cơ cấu ban lãnh đạo mới gồm ông Đặng Quang Tý – Chủ tịch HĐQT; bà Lê Thị Mỹ Hạnh – Tổng giám đốc và bà Phan Thị Minh Huyền – Trưởng Ban kiểm soát. Định hướng kinh doanh của SULECO trong năm 2015 là bổ sung ngành nghề kinh doanh, phát hành cổ phiếu tăng vốn; đưa cổ phiếu SULECO vào giao dịch tập trung trên thị trường chứng khoán. SULECO sẽ tiếp tục tập trung xuất khẩu lao động sang thị trường mũi nhọn Nhật Bản, đồng thời cũng sẽ đẩy mạnh hoạt động tại thị trường các nước phát triển.

2015 đánh dấu năm thứ 25 SULECO hoạt động trên thị trường xuất khẩu lao động.